Issue 2017

Full issue (pdf)


CONTENT

Ляшенко В.І., Прокопенко Р.В., Якубовський М.М. ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ З МЕТОЮ СТРУКТУРНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Макогон Ю.В. ИННОВАЦИИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ

Харазішвілі Ю.М. СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Грішнова О.А. ОСВІТА В СУЧАСНОМУ СВІТІ: ЗМІНА КОНЦЕПЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ НОВІТНЬОГО РИНКУ ПРАЦІ

Тарануха Н.Л., Грахов В.П., Мохначев С.А., Пушкарев В.О. ДЕВЕЛОПМЕНТ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Єфременко В.В., Точонов І.В. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Жуков С.А. http://www.chumachenko-readings.org/download/2017/7-Zhukov.pdf

Івченкова О.Ю., Літвиненко Ю.Д. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Островецький В.І. БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Подлужна Н.О. ДОСЯГНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГРЕСУ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ РЕГІОНАХ НА ОСНОВІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ФОРМ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ І ПРОЯВУ ЕФЕКТУ МЕЛІОРИЗМУ

Турлакова С.С. ИНСТРУМЕНТЫ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТАДНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ АГЕНТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Держевецька М.А. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Сиволап Л.А. ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Березюк К.М. ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЗМІНИ ПРІОРИТЕТІВ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

Ковчуга Л.І. ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Куриляк М.Ю. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ У СИСТЕМІ ФАКТОРІВ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ

Латишева О.В. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНОГО ЧИННИКА НА РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Трушкіна Н.В. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВУГЛЕДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Шумило Я.Н. ВЫЯВЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ РЕФЛЕКСИВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ПРИ ПРОЯВЛЕНИИ СТАДНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА РЫНКАХ СБЫТА ПРОДУКЦИИ