Issue 2016

Full issue (pdf)


CONTENT

Антонюк В.П. Соціальна політика у сфері оплати праці: проблеми та шляхи забезпечення її гідного рівня (на прикладі промисловості)

Дейч М.Є., Шастун А.Д. Цінність праці та працівника в ідеології розвитку трудової сфери

Павлов К.В., Степчук М.А., Пинкус Т.М. Направления развития медицинской помощи населению в условиях модернизации здравоохранения (на примере Белгородской области)

Харазишвили Ю.М., Якубовский Н.Н., Ляшенко В.И., Иванов С.В., Котов Е.В., Ляшенко А.Ю. Стратегия «новой разумной индустриализации» городов промышленных регионов Украины

Хобта В.М., Кладченко І.С. Динаміка процесів економічного розвитку України

Берсуцька С.Я., Каменська О.О. Особливості розвитку трудової мотивації персоналу промислового підприємства відповідно до стратегії

Болотіна Є.В., Волошина О.О., Шубна О.В. Інноваційні підходи до управління персоналом машинобудівних підприємств

Добыкина Е.К. Интеллектуальный потенциал как приоритетный аспект стратегического развития компании

Єфременко В.В., Гордієнко В.В. Проблеми соціально-економічного розвитку територій Донецької області

Жуков С.А. Ефективність маркетингової діяльності на підприємстві: етапи моделювання та послідовність математично-розрахункового апарату

Кримова М.О. Модернізація державної соціальної політики у сфері забезпечення збалансованого розвитку ринку праці

Мельников А.Ю., Соломко Ю.А. Использование метода дерева отказов для расчета показателей надежности персонального компьютера

Михайличенко Н.М., Полянська Д.А. Досягнення балансу ліквідності та рентабельності - головне завдання фінансового контролінгу

Островецький В.І. Державні фінанси України в умовах децентралізації: податкові надходження

Попова Г.Ю. Управління ступенем ліквідності інвестиційних проектів на різних етапах їх реалізації

Венжега Р.В. Атрибути економічних моделей індустріалізації та неоіндустріалізації

Ковчуга Л.І. Проблеми активізації інноваційних процесів на промислових підприємствах України

Латишева О.В. Аналіз рівня сталого розвитку України у глобальному вимірі

Мельник Г.В. Погляд на процес управління витратами підприємства з позицій еволюції концепції маркетингу

Трушкіна Н.В. Стратегічні напрями вдосконалення організації збутової діяльності вугледобувних підприємств

Шевченко А.І. Визначення рівня економічної безпеки України в галузі залізничного транспорту: екологічний та соціальний аспект