Issue 2015

Full issue (pdf)


CONTENT

Антонюк В.П. Інтелектуальний капітал України: проблеми його формування та нагромадження

Драчук Ю.З., Кочешкова І.М., Трушкіна Н.В. Тенденції та закономірності інвестування інноваційного розвитку вітчизняної добувної промисловості

Іванов С.В., Перебийніс В.І., Котов Є.В., Федірець О.В. Розвиток національної економіки на засадах неоіндустріальної модернізації

Кузьменко Л.М., Солдак М.О. Децентралізація управління як фактор забезпечення модернізації промисловості України

Ляшенко В.І., Толмачова Г.Ф. Світові тенденції реформування державного регулювання малого і середнього підприємництва

Миценко І.М. Формування інноваційного механізму в умовах асиметричності глобального розвитку

Павлов К.В. Инновационная экология как научно-методологическая основа модернизации экологической системы интенсивного типа

Столяров В.Ф., Артеменко Д.М. Удосконалення методики визначення ринкової вартості комерційного банку на основі дохідного підходу

Берсуцька С.Я., Каменська О.О. Методичний підхід до складання стратегічних бюджетів промислового підприємства

Ильин С.Ю. Современные тенденции развития управленческой деятельности организаций

Прокопенко Р.В. Анализ перспектив отраслей украинской экономики при выходе из кризиса

Турлакова С.С. Рефлексивные модели поведения агентов управления в процессе проявления стадности на предприятии

Головач А.А. Модернизация машиностроительных предприятий в соответствии с требованиями мировых рынков

Ляшенко А.Ю. Характеристика «точек развития» в промышленности регионов Юго-Востока Украины

Ніколаєнко А.І. Вплив глобалізації на ефективність регулювання інноваційної моделі розвитку

Петрова І.П. Перспективи застосування державно-приватного партнерства як каталізатора економічного зростання

Сташкевич І.І. Теоретичні аспекти опору персоналу організаційним змінам на підприємстві

Фроліна К.Л. Наукові засади державного регулювання інвестиційної діяльності у будівельній сфері України

Кучерова Г.Ю. Закордонний досвід стратегічного розвитку податкової свідомості громадян європейської спільноти