Issue 2014

Full issue (pdf)


CONTENT

Антонюк В.П., Ляшенко В.І., Новікова О.Ф., Котов Є.В., Чумаченко М.М. Програма створення та збереження робочих місць у Донецькій та Луганській областях на період до 2017 року і наукова експертиза її проекту

Драчук Ю.З., Трушкіна Н.В. Управління ризиками інвестиційно-інноваційної діяльності на вугледобувних підприємствах

Кузьменко Л.М., Солдак М.О., Дубініна М.В. Промисловість сходу України: сучасні виклики та потенційні напрями розвитку

Столяров В.Ф., Воронкова Т.Є. Трансфер технологій: становлення та розвиток як економічної категорії.

Амоша Е.А. Проблемы регулирования социальных расходов в зарубежных странах

Гріневська С.М. Інституційне забезпечення самостійного розвитку регіону при децентралізації управління

Жилінська Л.О., Розумчук О.О. Теоретичні аспекти щодо управління розвитком підприємства

Моисеев Г.В., Моисеев В.Г., Фиалка Л.В. Вопросы институционального обеспечения реализации механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) для ускорения социально-экономического развития конкретного региона

Толмачова Г.Ф., Якубяк О.В. Тенденції розвитку малого підприємництва у сучасних економічних умовах України

Шинкарюк О.В., Кушлак О.І. Оцінки міжнародного досвіду формування та використання міжбюджетних трансфертів (у контексті побудови системи державного управління регіональним людським розвитком)

Ліньков М.О. Механізми державного регулювання проектів транскордонного співробітництва

Надич А.Б. Системы локального обмена услугами и товарами как инструмент снижения уровня безработицы в районах концентрации временно перемещенных лиц

Сердюк О.С. Методичний підхід до оцінки державних вугледобувних підприємств з точки зору доцільності їх експлуатації

Шульга Г.В. Особливості теоретичних підходів до дослідження інноваційної інфраструктури